Najprostszy sposób fotografowania Słońca to projekcja okularowe. Obraz rzutowany jest przez teleskop z zamocowanym okularem wycelowany w tarczę Słońca. Ważne jest to, żeby teleskop był zamocowany na montażu paralaktycznym z napędem. W nowoczesnych teleskopach i okularach stosuje się elementy z tworzyw sztucznych i kiedy wiązka światła nie wychodzi na wprost elementów optycznych może spowodować ich stopienie lub wręcz zapalenie. W przypadku takich obserwacji należy też pamiętać, żeby robić przerwy i raz na jakiś czas chłodzić optykę.

To były moje pierwsze próby rejestracji plam Słońca.