Michał Kałużny
Urodzony w 1974 roku. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku fotografii. Dyplom w 2004 roku w pracowni fotografii intermedialnej – promotorzy prof. Stefan Wojnecki, Krzysztof Baranowski. Obecnie zajmuje się fotografią, oraz cyfrowymi przetworzeniami obrazu foto oraz video.

Poszukiwanie granicy pomiędzy materią obrazu zatrzymanego w fotografii a rzeczywistym obrazem tu i teraz jest wyzwaniem. Czy możliwe jest nadanie nowej wartości obrazom? Obrazom, które z każdej strony natrętnie nas atakują, kuszą swą atrakcyjnością i zarazem odpychają pokazywaną przemocą, agresją. Na ile potrafimy tę rzeczywistość wykorzystać, by stanowiła dla nas wartość duchową? Czy jest to możliwe? W którym momencie jest fotografia wobec szokującej ilości – nasyconych emocjami różnej barwy – emitowanych obrazów? Czy nadal jest zapisem czasu, zanotowaniem miejsc wreszcie zatrzymanych w kadrze ludzi, sytuacji, a raczej stanów, przeżyć? A co dzieje się z obrazem zauważonym przez artystę, zachowanym w formie elektronicznej, zanim znajdzie zwizualizowaną formę zaistnienia, np. na ekranie komputera? Fotografia ukazuje realność, której nie ma. Zatrzymany kadr trwa i zaświadcza o tym, co przeminęło. Ale czy tylko to?

(Sylwia Erbert-Hoja, „Trzy spojrzenia” część artykułu z „FORMAT” nr 48).