Częściowe zaćmienie Księżyca z 7 września 2006 roku. Pojedyncza ekspozycja.