Dość silna zorza, pierwsza jaką fotografowałem i obserwowałem, a….. zrobiłem tylko dwa zdjęcia.