Pętla Łabędzia.
1440 lat świetlnych od nas w konstelacji Łabędzia, znajduje się rozległa pozostałość po wybuchu supernowej. Szacuje się, że wybuch miał miejsce 10000 lat temu, rozpędzona do prędkości 20000 km/s fala uderzeniowa zderzając się z nieruchomymi gazami z ośrodków międzygwiazdowych tworzy niesamowite struktury w których dominuje czerwień zjonizowanego wodoru oraz niebiesko-seledynowy tlen…
Ten piękny obiekt w szerszym polu jest trudny do obróbki ze względu na nieprzebrane ilości gwiazd, które zasłaniają delikatne struktury. Obróbka jest kompromisem pomiędzy uwypuklonymi mgławicami i przygaszonymi gwiazdami.
30×300 sekund, Iso2000. Takahashi FSQ106N + Nikon D810A