Moje pierwsze spotkanie z kometą C/2015 V2 ( Johnson ). Kometa na teraz jeszcze mało imponująca (~12,4m), szczyt jej jasności wypada latem przyszłego roku. Aktualnie znajduje się w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy. 10×240 sekund Astrograf Takahashi FSQ106N + SBIG ST2000XM.