Kometa Machholza porusza się po orbicie w kształcie bardzo wydłużonej elipsy o mimośrodzie 0,99949. Peryhelium znajduje się w odległości 1,2 j.a. od Słońca, aphelium zaś aż 4805 j.a. od niego. Na jeden obieg wokół naszej Dziennej Gwiazdy potrzebuje ona ok. 117 822 lat, nachylenie jej orbity do ekliptyki wynosi 38,59˚.

10 stycznia 2005 roku kometa znajdowała się najbliżej Ziemi i można było zobaczyć ją gołym okiem (osiągnęła jasność ok. 3,5 magnitudo).